Snasent følger reglene i Eus GDPR-direktiv.

Vi lagrer personinformasjon i vårt salgssystem slik at du skal slippe å legge inn leveringsinformasjon flere ganger. Vi lagrer også informasjon i vårt fakturasystem slik at vi kan se din historikk som kunde.

Vi bruker ikke informasjonen til andre formål.