Partnerprogram

Snasents partnerprogram gir små organisasjoner mulighet til å ha sin nettbutikk hos oss. Vi hjelper til med design, vi produserer, sender ut og håndterer betaling. For hvert solgte produkt får organisasjonen tilbakebetalt 25 kroner.

Det er ingen kostnader for organisasjonen forbundet med dette. Men dess bedre jobb som gjøres med markedsføring, dess mere penger tjener organisasjonen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om partnerprogrammet vårt.